UA-89888721-1

9 - GUSAM ÉS UN BON INSTRUMENT AL SERVEIS DELS CIUTADANS?

Força ciutadans s'han plantejat si les empreses municipals són un bon instrument per gestionar els serveis municipals i per abaratir costos. Les poĺítiques neoliberals i que no creuen en l'administració pública diuen que no, això és cert?

Aquesta és una pregunta que força veïns es deuen haver plantejat en alguna ocasió, atesa la delicada situació econòmica que pateix l’Ajuntament, la situació de crisi que estem vivint i algunes veus critiques que qüestionen la viabilitat d’aquesta empresa a Arenys de Munt.

I la resposta és que ho hauria de ser i els gestors públics hauríem de treballar perquè ho fos.

GUSAM és una empresa municipal, amb capital integrament públic –o sigui, de tots–, al servei de l’Ajuntament –o sigui, al servei de tots els arenyencs–.

Aquest tipus d’empreses, aplicades a la gestió pública, donen un marge de maniobra molt més gran que no el que puguin tenir les administracions i permeten superar l’encorsetament burocràtic que es troben aquestes administracions públiques en moltes de les iniciatives que volen emprendre. Al mateix temps possibiliten la realització de tot un seguit d’accions empresarials que l’administració, com a tal, no pot realitzar.

Malgrat això, les empreses públiques han de tenir uns requisits imprescindibles i irrenunciables de màximes eficiència, eficàcia, transparència i informació, de cara al ciutadans, tal com tindria una administració, atès que el capital d’aquestes empreses pertany a aquests ciutadans. És per aquest motiu que haurien de tenir una màxima participació ciutadana i uns codis ètics i morals ineludibles, així com unes conductes d’actuació, respecte als ciutadans, als usuaris i els treballadors, que fossin totalment inqüestionables.

Les empreses públiques donen una maniobrabilitat molt superior a una administració pública però en cap cas haurien de tenir un comportament com a empreses privades, ni tampoc actuar com a tapadora de determinades voluntats poc properes a les funcions públiques. Per

les empreses privades el seu principal objectiu es intentar aconseguir el màxim benefici econòmic possible. Per contra, en una empresa pública el benefici que es persegueix és el social –inclòs l’ambiental–, des de tots els punts de vista possibles –l'econòmic també, però no exclusivament–, de manera que en resulti beneficiada la comunitat en conjunt.

Les actuacions d’una empresa pública haurien d’anar encaminades, fonamentalment, en quatre línies bàsiques:

  1. Reduir costos dels serveis que ha de prestar obligatòriament l’administració als ciutadans, i que puguin ser externalitzats –legalment no tots els serveis que ha de lliurar l’administració es poden externalitzar–, per tal d’abaratir els costos i, conseqüentment, evitar la pujada d’impostos o, fins i tot, intentar reduir-los (ex: recollida d’escombreries, manteniment enllumenat públic, gestió de l’aigua, manteniment zones verdes o clavegueram, poda d’arbres)

  2. Generació d’actuacions empresarials que difícilment es realitzarien des d’empreses privades o que tinguin una finalitat social determinada i que, al mateix temps, generin beneficis (ex: generació d’energia via sistemes alternatius –solar, eòlic, biomassa–, gestió d’aparcaments, gestió de geriàtrics, realització d’obres públiques amb treballadors del municipi a l’atur, rendibilització de terres agrícoles en desús, explotació de boscos, transports públics)

  3. Generació de noves activitats empresarials al municipi, o recuperació d’activitats abandonades, per tal d’impulsar noves empreses generadores d’ocupació, amb generació de beneficis econòmics, aprofitant productes primaris del territori (ex: conserveres, licors o derivats de la fusta) o del sector terciari o de noves tecnologies per incentivar a joves innovadors.

  4. Donar a conèixer noves experiències empresarials o recuperar formes antigues d’estructuració laboral (ex: cooperatives laborals) per impulsar noves alternatives laborals.

Aquestes 4 actuacions s’han de realitzar amb dues finalitats clares: donar feina a la gent del municipi que estigui a l’atur, o donar l’oportunitat a gent jove, i generar riquesa pel municipi.

Les empreses públiques tenen un ventall molt ampli d’actuació, possibilitant l’entrada en competència directa amb empreses privades –encara que aquesta no hauria de ser la seva finalitat–, i no s’haurien de limitar exclusivament a actuar només a nivell urbanístic, com a passat fins ara en la immensa majoria d’ajuntaments. Una visió restrictiva dels polítics, fins abans de la crisi, només enfocava la majoria de les empreses públiques al sector urbanístic, fonamentalment immobiliari, limitant en excés les capacitats de generació de recursos que tenen aquestes empreses i distanciant-se, potser, d’aquella finalitat pública que n’és el seu origen i caient en objectius pocs transparents.

Ampliar el ventall d’actuacions de les empreses públiques és responsabilitat de tots. I tots ho hauríem d’exigir.

31/12/2016 19:23

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*