UA-89888721-1

ARTICLES

5 - Sobre els serveis que ha de donar un Ajuntament.

Tots hem sentit parlar que l’administració local ha d’assumir unes despeses que no li pertoquen, el que s’ha anomenat ‘ serveis impropis’.

Però, quines són les despeses obligatòries que a un Ajuntament li pertoca assumir?

31/12/2016 19:08

4 - SOBRE LA NECESSITAT D'ENDEUTAR-SE

Quins són els motius que duen a l’administració pública a endeutar-se a mig i llarg termini? Els ajuntaments han d'estar endeutats de forma sistèmica?

31/12/2016 19:09

3 - SOLUCIONS A L'ENDEUTAMENT MUNICIPAL A ARENYS DE MUNT

Com hem de plantejar les solucions a l'endeuatament municipal? gestionar millor els pocs diners que es disposen, controlant-los molt més per evitar despeses supèrflues, reduir algunes despeses que ara es poden considerar necessàries?

31/12/2016 19:09

2 - ACTITUD POLÍTICA DAVANT LA GESTIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL

Quan s’estan gestionant diners públics, diners que són de tots, l’actitud amb la qual es gestionen és molt important, per no dir fonamental.

31/12/2016 19:15

1 - Sobre el repartiment de responsabilitat

Qui són els responsables de l'endeutament al qual han arribat dels ajuntaments? És responsabilitat exclusiva dels gestors polítics? 

31/12/2016 19:15

0 - RESPECTE A LA SITUACIÓ FINANCERA I ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT

 S'ha plantejat que l’Ajuntament establís mesures financeres per intentar reduir l’alt import que s’està pagant en concepte d’interessos bancaris pels crèdits que actualment té l’Ajuntament. Són mesures encertades? 

31/12/2016 19:20