UA-89888721-1

L’ESTELADA VERMELLA, LA BANDERA DEL INDEPENDENTISME MARXISTA.

D’on prové l’estelada vermella? Perquè s’utilitza? Quin significat té?

Com es va poder veure en un anterior article, l’estelada clàssica, la del triangle blau amb l’estel blanc, va ser recuperada desprès de la victòria feixista del 1939 pel FNC (Front Nacional de Catalunya), que la utilitzava indistintament junt amb la senyera com a forma de rebuig a la dictadura i de recuperació moral del catalanisme polític.

Durant els anys 60, el FNC van rebre un nou impuls amb l’entrada en escena d’una nova generació que no havia viscut la guerra del 36.

Al 1968 la secció universitària del FNC va protagonitzar una escissió que prendria com a nom Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN). Abans de produir-se el trencament, però, ja s’havia parlat, a nivell de militants del futur partit, de la qüestió dels símbols i una cosa havia quedat clara: tenint com tenien una orientació socialista marxista crítica, era lògic que el color de l’estel calia canviar-lo pel roig. Pel que fa al triangle blau, també era evident que s’havia de canviar, no quedant decidit de quin color seria.

Inicialment, les primeres banderes que es van penjar, al 1969, duien un estel vermell sobre un triangle blanc, fet amb un tros de llençol. La primera va ser penjada a la Plaça de Catalunya de Barcelona i els tres nois que ho van fer van ser detinguts i empresonats.

Paral·lelament, a Perpinyà, a rebuf del maig del 68, es va crear al 1969 el Front de la Joventut Catalana (FJC) que va ser la primera organització que plantejava el fet català a la Catalunya Nord en termes polítics revolucionaris. L’any següent era creat el Comitè Rossellonès d’Estudis i Animació (CREA) que pretenia ser l’embrió d’un partit polític amb els objectius de socialisme i reunificació dels Països Catalans. En aquest comitè es va integrar el FJC.

Inicialment el CREA va adoptar com a símbol l’estelada que havia utilitzat al 1969 el PSAN, estel vermell sobre triangle blanc, però en una assemblea de militants, des de l’FJC, es va comentar que el color blanc tenia connotacions reaccionàries ja que era el color de la monarquia borbònica. A partir d’aquest moment van decidir canviar el blanc pel groc. Per tant des d’aquell moment els partits revolucionaris i independentistes de la Catalunya Nord van ser els primers a utilitzar l’estelada amb el triangle groc.

La primera vegada que fou utilitzada va ser a l’octubre del 1972 en un míting de l’Esquerra Catalana dels Treballadors (ECT) a Perpinyà.

Mentrestant, al Principat la difusió de símbols independentistes era extremadament complicada, per l’actuació repressiva de la dictadura franquista, però l’activitat política clandestina era molt viva i en aquesta efervescència, cap a mitjans anys setanta, sorgiren noves friccions al si del PSAN, que desembocarien en una escissió a finals del 1976, amb la creació del Moviment d’Unificació Marxista dels Països Catalans (MUM).

Durant aquest procés van començar a aparèixer banderes amb l’estel roig damunt del triangle groc idèntiques a les utilitzades a la Catalunya Nord, però sense cap afiliació política concreta.

Abans d’aquesta escissió, però al mateix 1976, es va celebrar a Dènia, País Valencià, una reunió del Comitè Central del PSAN. Un dels punts de l’ordre del dia era la unificació dels símbols. Es va decidir que s’utilitzaria el triangle blanc. Però degut a la poca disciplina del moment i fruit de les friccions al si del partit, van continuar confeccionat-se banderes amb triangle blanc i amb triangle groc.

Un cop produïda l’escissió del MUM, aquest grup va usar la bandera del triangle blanc, per la qual cosa el PSAN va fer servir la del triangle groc.

La unificació de banderes en una sola, amb el triangle groc, es produirà molt lentament en el decurs de la lluita política i, bàsicament i principal, perquè els grups que utilitzaren l’estelada amb el triangle blanc anirien desapareixen. Al 1981, amb la desaparició del BEAN (Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional) la bandera amb el triangle blanc va deixar de se utilitzada.

A partir d’aleshores, es pot dir que l’ensenya dels independentistes socialistes i/o comunistes és la del triangle groc amb l’estel vermell.

L’estelada amb el triangle blanc va usada, fonamentalment, per: MUM, Bloc Català de Treballadors i pel BEAN.

L’estelada amb el triangle groc va ser usada o encara és usada per: Terra Lliure, PSAN, Moviment d’Esquerra Nacionalista, Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra, la Taula d’Independents d’Esquerra Independentista, els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, l’Entesa de l’Esquerra Catalana i el Moviment de Defensa de la Terra (MDT).

 

Josep Manel Jimenez

 

 

 

06/01/2017 12:24

Deixa la teva opinió

* camps obligatoris (l'adreça electrònica NO es publicarà)

Autor*

email*

url

Comentari*

Codi*